Proces Arkitektur

Kontordomicil

by admin on 8. august 2019

Kontordomicil

 

Proces Arkitektur: PA varetager rollen som arkitektrådgiver for VA arkitekter med ansvar for bygningens disponering, facader og arkitektur.

Omfang: 2.500 m2 erhverv inkl. kantine og fællesfaciliteter.

Periode: 2019-

Øvrige rådgivere: VA arkitekter, totalrådgiver.

 

Beskrivelse:

Bygningen tilpasser sig med sit materialevalg og sine teglfacader omgivelserne i kvarteret. De stramt proportionerede facader giver bygningen sin helt egen identitet. Denne understreges ligeledes af detaljeringen, i form af de dybe, skrå lysninger, betongesimser samt betonstern. Det er ønsket at oplevelsen af huset beriges jo tættere man bevæger sig på det.

 

Bygningen er disponeret med kontorarealer med optimale dagslysforhold og med stor fleksibilitet i forhold til indretningsmuligheder.