Proces Arkitektur

Degnejorden

by admin on 27. november 2016

Degnejorden – Livet på kanten af det grønne

Forslag i åben idékonkurrence. Forslaget modtog positiv omtale i dommerbetænkningen.

 

Uddrag fra dommerbetænkningen:

“Forslag 6/10913 har med sin konceptskitse et klart greb, der dækker over flere af de andre bud.  Forslaget fremhæves i denne gruppe for sin klare afgrænsning mellem det grønne fælleskab, der smukt flyder gennem de 6 rækkehusklynger. Der er en fin vekslen mellem det private og det offentlige, ikke mindst i valget af hustyper, hvor boligen selv afgrænser sit private udeareal og lader det mere vilde landskab gå helt op til bebyggelsen.”

 

Proces Arkitektur: PA stod for udarbejdelsen af konkurrenceforslaget.

Omfang: Masterplan, 7.940 m2 fordelt på rækkehuse, gårdhavehuse, etageboliger og fælleshus.

Periode: 2016

Øvrige rådgivere: Kullegaard

 

Beskrivelse:

Med dette forslag til en masterplan for Degnejorden i Lejre har vi forsøgt at fastholde stedets eksisterende karakter og kvaliteter i en åben og præcist placeret bebyggelsesstruktur. En struktur, der er opbygget over en række uderum og rumligheder, der spænder fra det helt private til det helt fælles og offentlige:
- private gårdhaver
- private tagterrasser
- fælles gårdhaver / delehaver
- fælles gårdsplads / ankomstrum
- grønne fælles nicher mellem boliggrupperne
- den store fælles og offentligt tilgængelige grønning

Boligtyperne placerer sig på kanten af og mellem disse rum og forholder sig på forskellige vis til dem. Derved opstår muligheder for privathed, for tilfældige møder, for at være den beskuede, for at være beskueren… Alt i alt opstår en bebyggelse, hvor man lever tæt på naturen. En bebyggelse, hvor man lever på kanten af det grønne.