Proces Arkitektur

Fremtidens kulturhus – Køge

by admin on 29. juni 2012

Fremtidens kulturhus i Køge,

Forslag udpeget som ligestillet vinder i åben idékonkurrence.

 

Uddrag af dommerbetænkning:

“Forslagets fokus på udviskningen af grænseflader og brug af mellemrummene mellem funktioner er især inspirende… I stedet for at de blot bliver til gennemgangsarealer, bliver de til primære rum for den kulturelle udveksling. Brugere oplever intelligente overgangszoner, hvor rummene ikke er klart definerede, men hele tiden forandrer sig efter behov… Tanken kan tænkes at være modelskabende for andre kulturhuse.”

“Forslagets kup er tanken om symbiosen mellem det digitale sociale netværk og huset som vibrerende organisme. Dersom dette samvirke mellem virtuelle og bogstavelige “vægge” kan fungere, er ideen stærkt befordrende for kulturhusets evne til at række ud i en større regional offentlighed, man er så at sige altid på i en verden uden grænser; ligesom cyberspace på anden side her materialiserer sig i et arkitektonisk konkret forum af fysiske rammer og konkrete individer.”

 

Proces Arkitektur: PA stod for udarbejdelsen af konkurrenceforslaget.

Omfang: -

Periode: 2012

Øvrige rådgivere: -

 

Beskrivelse:

Forslagets hovedidé er at betragte husets funktioner som en række “profiler” eller “grupper” (som dem man finder på facebook) og udvekslingen imellem disse bliver det specielle, det der kendetegner Køges nye kulturhus. Ligesom man på diverse sociale netværk udveksler tanker, billeder mv. på sin egen og andres ”vægge” er det vores tanke, at hver funktion har en eller flere ”vægge”, hvor de mere uformelle møder kan finde sted.

Med dette udgangspunkt er vores fokus i denne besvarelse derfor på mødet mellem husets funktioner, på deres grænseflader og mellemrum, på overgangene mellem funktionerne og det man traditionelt ville opfatte som gange eller adgangsarealer, på overgangen mellem det formelle og det uformelle.