Proces Arkitektur

Tønder Rådhus

by admin on 24. juni 2013

Projektkonkurrence, 2013, udført i samarbejde med S.A.R.T.

Med forslaget til udvidelsen af Tønder Rådhus, er det vores vision, at der ud over etableringen af de programsatte faciliteter også skabes en række nye elementer og kvaliteter, som samlet kan gøre rådhuset til en endnu bedre arbejdsplads og åbne muligheder for nye aktiviteter for byens borgere og rådhusets personale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen for udvidelsen tager derfor sit afsæt på tre overordnede niveauer:

I en stillingtagen til stedet, til placeringen af rådhuset på kanten af marsken. Rådhusets overgang til marsken formidles arkitektonisk af Plinten, der samtidig binder nyt og eksisterende sammen.

 

I en fortolkning af det eksisterende Tønder Rådhus’ snitprofil. Tilbygningen får et klart og tydeligt profil, der formmæssigt er i familie med det eksisterende, men samtidigt fremstår moderne og transparent.

I den bygningsmæssige sammenkobling – Taghaven – med det eksisterende Tønder Rådhus. Sammenkoblingen bliver det nye sociale og programmatiske omdrejningspunkt for personale i såvel den gamle som den nye del af rådhuset.