Proces Arkitektur

Skæring Bæk II

by admin on 18. januar 2020

Skæring Bæk II

Forslag i åben idékonkurrence.

 

Proces Arkitektur: PA stod for udarbejdelsen af konkurrenceforslaget.

Omfang: Masterplan, 9.110 m2 fordelt på rækkehuse og etageboliger.

Periode: 2019

Øvrige rådgivere: -

 

Beskrivelse:

Konceptet for udviklingen af Skæring Bæk II tager sit afsæt på følgende overordnede niveauer:

I en stillingtagen til stedet, placeringen og orienteringen af boligerne på grunden og muligheden for herved at give bebyggelsen sin helt egen identitet. Samtidig bibeholdes og udnyttes grundens karaktergivende træk, heriblandt dens kanter og den store grønne flade.

I en præcis definition af private, semiprivate og semioffentlige såvel som offentlige områder og opholdsarealer.

I valget af en klar bygningstypologi og et præcist arkitektonisk udtryk.