Proces Arkitektur

Velkommen

by admin on 1. april 2018

Velkommen til Proces Arkitekturs hjemmeside.

 

Proces Arkitektur (PA) er en rådgivende arkitektvirksomhed, der løser opgaver indenfor alle fagets områder.

 

Proces - fra latin processus ’forløb’, perfektum participium af procedere ’gå frem’: forløb eller serie af handlinger der indebærer en forandring eller udvikling.

 

Arkitektur - fra nylatin architectura: læren om samspillet mellem bygningers kunstneriske og konstruktionsmæssige udformning.

 

Vores vision er at skabe innovativ arkitektur, hvor glæden ved at beskæftige sig med menneskets fysiske rammer skinner igennem. Arkitektur hvor det er tydeligt, at der er lyttet, hvor der er udfordret, hvor der er truffet valg og taget beslutninger, og hvor det er klart, at det er menneskets udvikling og velbefindende, der er prioriteret højest.

 

Modelfoto, Folkeskole i Möglingen, konkurrenceforslag, 2014