Proces Arkitektur

Fremtidens almene bæredygtige bolig

by admin on 14. april 2014

Fremtidens almene bæredygtige bolig

Forslag i åben konkurrence.

 

Proces Arkitektur: PA stod for udarbejdelsen af konkurrenceforslaget.

Omfang: 2.250 m2 museum.

Periode: 2017

Konsulenter: Visualiseringer: Rosita Jansen, arkitektstuderende, Økonomi: Bjørn Vagn Jacobsen, bygningskonstruktør, Arkitektur og design: Henning Frederiksen, arkitekt MAA og Christian Jacob Brammann, arkitekt MAA

 

Beskrivelse:

Vores koncept for fremtidens bæredygtige almene bolig tager sit afsæt på følgende overordnede niveauer:

I en stillingtagen til stedet, til placeringen og orienteringen af de almene boliger som den første boligbebyggelse på dette sted og muligheden for herved at give byggeriet sin helt egen identitet.

I en fortolkning af den almene boligs fællesskab.

I designet af den enkelte boligs funktionalitet og fleksibilitet, teknisk såvel som arkitektonisk.