Proces Arkitektur

Norsk Skogfinsk Museum

by admin on 14. marts 2019

Norsk Skogfinsk Museum

Forslag i åben international arkitektkonkurrence.

 

Proces Arkitektur: PA stod for udarbejdelsen af konkurrenceforslaget.

Omfang: 2.250 m2 museum.

Periode: 2017

Øvrige rådgivere: -

 

Beskrivelse:

Projektets hovedidé er at arbejde med en række arkitektoniske træk og elementer, der er inspireret af den skogfinske byggetradition og kultur. I en fortolkning af det eksisterende ønskes det at skabe et museum, der tilpasser sig stedet og stedets skala.

Konceptet for museet former derfor en plan, der er sammensat af en række forskudte længer med saddeltag. Med denne tagform får det nye museum sit klare og tydeligt snitprofil, der samtidig formmæssigt er i familie med de eksisterende bygninger i området.

Opdelingen i længer og forskydningen af disse giver en nedbrydning af museets volumen og en række gavle, hvis form og udtryk er genkendelige i området. Denne kompositoriske sammenstilling af de parallelle, forskudte længer / bygningskroppe giver en strukturel fleksibilitet og frihed og samtidig dannes et moderne og nyfortolket arkitektonisk udtryk for det nye museum – Norsk Skogfinsk Museum.