Proces Arkitektur

Gasværksgrunden

by admin on 12. juli 2012

Byplanstudie, 2005

Området ved Østre Gasværk fremstår i dag på sin vis som et “glemt” område, der visuelt er afskærmet fra bydelen Østerbro og fysisk fra havnen på grund af baneterrænet. En fremtidig bebyggelse motiveres i denne problematik. En kommende bebyggelse må “vende vrangen ud” på denne karakter. Den må knytte sig selv samt de eksisterende bygninger bedre til Østre Gasværk arealerne. Det er derfor projektets vision at optimere sammenhængen mellem byen og de grønne arealer – parken – ved Østre Gasværk. Planens hovedgreb er derfor fletningen mellem by og park. Fletningen, byens og parkens indbyrdes kant, defineres og forlænges til en foldet bevægelse. Denne foldede bevægelse bliver dermed det styrende element i områdeplanen, og den styrende faktor, når grænsen mellem masse og mellemrum skal fastlægges.